Thursday, November 29, 2012

PERBEZAAN FONEM DAN ALOFON


Fonem ialah unit bahasa terkecil yang berfungsi. Satu unit ujaran yang bermakna, atau perkataan, terdiri daripada beberapa unit bunyi, misalnya kata cari. Kata ini terdiri daripada empat unit bunyi, iaitu  c, a, r, i. Unit-unit bunyi ini dipanggil fonem, iaitu unit terkecil yang berfungsi. Jika c diganti dengan j, maka  palu akan bertukar menjadi jari. Oleh itu, c dan j adalah unit terkecil yang berfungsi kerana unit itu membezakan maksud ujaran.

Fonem terdiri daripada anggota fonem yang dipanggil alofon. Alofon juga merupakan kelainan bunyi antara satu sama lain tetapi masih tergolong ke dalam satu fonem. Kelainan bunyi yang tergolong ke dalam satu fonem ini berlaku akibat terpengaruh oleh bunyi tertentu sama ada yang terdahulu atau terkemudian daripadanya.Misalnya, fonem  k, / kadi / daki / paksi>/. Bunyi  k dalam /kadi/ dan  /daki/  diujarkan sebagai letupan bibir yang sempurna, tetapi dalam  /paksi/>,  bunyi  k diujarkan sebagai letupan bibir yang tidak sempurna, yakni tidak diletupkan.

Dengan itu, daripada ketiga-tiga contoh kata di atas, fonem  k  mempunyai dua alofon. Maksudnya bunyi-bunyi alofon tersebut hampir-hampir sama dari segi cara pengucapannya dan juga cara penghasilannya.

No comments:

Post a Comment